Oostelijke Randweg De Lier geopend

westlandse media producties.nl

Op donderdag 7 oktober is de Oostelijke Randweg De Lier feestelijk geopend door (v.l.n.r.) Manita Koop, hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Delfland, Casper van der Hout, directeur Dura Vermeer Infra en Pieter Varekamp, wethouder verkeer van gemeente Westland. Er is een jaar gewerkt aan de verbindingsweg tussen de N222 en de N233, die de verkeersdruk in De Lier moet verminderen en de nieuwe wijken Molensloot en Liermolen gaat ontsluiten. Bovendien is er bij het project een nieuwe ecologische zone ingericht met onder andere 100 extra bomen. Pieter Varekamp: “De Oostelijke Randweg is een mooie oplossing voor allerlei uitdagingen”

Onder projectleiderschap van de gemeente Westland is een jaar gewerkt aan de Randweg, waarbij samengewerkt is met veel partners, zoals het Hoogheemraadschap, Dura Vermeer, de provincie, Waalpartners, TRIAS Westland en Westland Infra. Het project is op donderdag 7 oktober feestelijk afgerond en de weg is opengesteld. 

Oplossing voor veel uitdagingen

Behalve een functionele verbindingsweg en ontsluiting voor twee nieuwe wijken is er in het gebied ook een nieuwe ecologische zone aangelegd in samen werking met het Hoogheemraadschap van Delfland. De ecologische zone verbind de natuurgebieden Wollebrand en het Kraaijennest langs de Blakervaart. Dit najaar worden de bomen en heesters geplant. In dit groengebied, van ruim 30.000m², is dan 18.000m² groen ingericht met circa 100 nieuwe bomen, veel lage beplanting, gras en diverse kruiden. 
Naast de functionele weg is bij het inrichten dus ook rekening gehouden met toekomstig gebruik en leefbaarheid, met aandacht voor natuur en recreatie. Het gebied is geschikt  gemaakt voor fietsers, wandelaars en paardrijders om te recreëren in het groen. Wie komend voorjaar langs de weg fietst, wandelt of galoppeert, kan genieten van de ecologische zone langs het water, met bloemrijke grassen, bomen en heesters.

Bij de aanleg van de ecologische zone zijn ook voorzieningen gecreëerd om de kans op wateroverlast te beperken. Er is een extra opvangcapaciteit van 6.500 m² waterberging gegraven, in verband met het waterbergingstekort in de Oude Lierpolder. Daarnaast zijn er enkele boezemkaders verbeterd, primaire watergangen verbreed en vispaaiplaatsen aangelegd. Ook is er onder de verkeersbrug een vleermuiskelder gemaakt. Ook nutsvoorzieningen zijn meegenomen in het project. Behalve leidingen voor gas, water en elektriciteit is er een koppelleiding aangelegd voor warmte vanuit glastuinbouwgebied Kraaijennest. “Dit project doet heel veel dingen tegelijkertijd voor allerlei uitdagingen”, stelt Varekamp en hij vervolgt “het is heel mooi dat de weg nu open is. De mensen in De Lier gaan, als het goed is, merken dat het verkeer een stuk soepeler kan worden afgewikkeld”. 

De ontwikkeling van dit gebied en de weg is tot stand gekomen door een samenwerking van gemeente Westland met Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid-Holland, Waalpartners en Dura Vermeer. Het was een groot project met flink veel uitdagingen. Ook om de verschillende nutsbedrijven mee te laten werken binnen de gestelde tijd. Alle benodigde voorzieningen liggen nu langs het tracé, zoals gas, water, licht- en elektriciteit, maar ook TRIAS Westland heeft een verbinding aangebracht richting het tuinbouwgebied bij het Kraaijennest. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *